Lizing akademija 2014 Hrvatska – Okrugli sto

Pod pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore, a u organizaciji SAPIENTIA Nova u periodu od 20. do 23. maja 2014. godine, u Zagrebu, održana je Lizing akademija 2014 sa temom “Saradnja nadzornih institucija i lizing tržišta na izradi kvalitetnih zakonskih rešenja koja pružaju okvir za rast i razvoj industrije”.

Prvog dana, održan je okrugli sto Lizing akademije 2014 iz potrebe za diskusijom na širem strukovnom i međunarodnom nivou o uticaju zakonske regulative na lizing industriju. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici regionalnih (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija) lizing udruženja, predstavnika nadzornih organa i privrede.
Ispred Asocijacije lizing kompanija Srbije, prezentovali su g. V. Pajović, predsednik UO ALCS i gđa T. Milenković, generalni sekretar ALCS. Predstavljena su zakonska rešenja i najbolja lizing praksa u pomenutim državama. Zaključeno je da su izazovi sa kojima se lizing kompanije suočavaju, veoma slični u svim zemljama regije, iako je pristup zakonodavnog okvira različit.

U okviru edukativnog dela, predavanja su obuhvatala pitanja koja se tiču pravnog, ugovornog, organizacionog i finansijskog okvira, te upravljanja rizicima.
Više informacija o pomenutom možete pronaći na sajtu SAPIENTIA Nova – http://www.sapientia.hr/

Унос је објављен у Vesti. Language: . Забележи (bookmark) пермалинк. И коментари и трекбекови су тренутно затворени