Lizing akademija- Saradnja sa Atria Group SEE

U okviru Lizing akademije, u saradnji sa Atria Group SEE, 10. aprila 2014. godine održana je radionica/trening “Snaga komunikacije u prodaji”, kojoj su prisustvovali menadžeri prodaje članica i pridruženih članica ALCS. Bazirala se na programu „Vrhunski komunikator“ internacionalne kompanije Persona Global i analizirani su sledeći Personini modeli: „Model komunikacionih stilova” i „Model izgradnje poverenja“. Cilj ove radnionice/treninga je bio da učesnici steknu jasnu sliku o korišćenju komunikacionih tehnika prilikom prodaje. Više informacija o pomenutom nalazi se na web sajtu Atria Group SEE – http://atria.rs/

Унос је објављен у Vesti. Language: . Забележи (bookmark) пермалинк. И коментари и трекбекови су тренутно затворени