Kontakt

Asocijacija lizing kompanija Srbije – ALCS 

Knez Mihailova 33/2
11000 Beograd
Srbija
e-mail: office@alcs.org.rs
tel: +381 11 31 30 714