Organizacija

Organi upravljanja Asocijacije lizing kompanija Srbije

Skupština

Skupštinu čine predstavnici svih članova Asocijacije.

Upravni odbor

Predsedništvo

 • Ana Milić, potpredsednik Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora

 • Marko Mijatović, CA Leasing d.o.o. Beograd
 • Vojin Ratković, NDM Leasing d.o.o. Beograd
 • Nebojša Janićijević, Intesa Leasing d.o.o. Beograd
 • Zoran Tanasić, Lipaks d.o.o. Beograd
 • Ana Cvetković, Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd
 • Bojan Vračević, S Leasing d.o.o. Beograd
 • Sanja Miletić, Scania Leasing RS d.o.o.
 • Boris Stević, OTP Leasing d.o.o. Beograd
 • Ana Milić, UniCredit Leasing d.o.o. Beograd
 • Božidar Milojičić, Zastava Istrabenz Lizing d.o.o. Beograd

Generalni sekretar