Organizacija

Organi upravljanja Asocijacije lizing kompanija Srbije

Skupština

Skupštinu čine predstavnici svih članova Asocijacije.

Upravni odbor

Predsedništvo

Članovi Upravnog odbora

  • Marko Mijatović, BKS Leasing d.o.o. Beograd
  • Nebojša Janićijević, Intesa Leasing d.o.o. Beograd
  • Vojin Ratković, NDM Leasing d.o.o. Beograd
  • Boris Stević, NLB Lease&Go Leasing d.o.o. Beograd
  • Stana Živković, OTP Leasing Srbija d.o.o. Beograd
  • Ana Cvetković, Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd
  • Bojan Vračević, S Leasing d.o.o. Beograd
  • Sanja Miletić, Scania Leasing RS d.o.o.
  • Ivan Jauković, UniCredit Leasing d.o.o. Beograd

Generalni sekretar