Zakonska regulativa

Zakoni

Propisi iz oblasti poslova nadzora finansijskog lizinga

Propisi na osnovu Zakona o finansijskom lizingu

 Propisi na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

 Propisi u vezi sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Propisi na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji