Početna

O nama

Poslovno udruženje davalaca lizinga ALCS osnovano je juna 2004. godine kao neprofitna organizacija, u skladu sa inicijativom SEED-a (Southeast Europe Enterprise Development) – Program Svetske banke za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) u jugoistočnoj Evropi. Pročitajte više…

Lizing: Put ka održivom razvoju Evrope
Leaseurope je objavio video, koji opisuje prednosti lizinga. Video je deo kampanje “ Lizing za rast“, koju je pokrenuo Leaseurope u cilju povećanja svesti o lizingu i načinima kako lizing može da podstakne ekonomski rast putem podrške investicijama.

Najnovije vesti
  • Članice

  • Pridružene članice