Skupština i Upravni odbor ALCS

Skupština Poslovnog udruženja davalaca lizinga „ALCS“ Beograd održana je 26.01.2023. godine. Usvojeni su finansijski izveštaji za 2022. godinu, izveštaj o radu ALCS u 2022. godini, kao i finansijski plan i program rada za 2023. godinu. Na sednici su predstavljeni i novi članovi Upravnog odbora udruženja.

Sednica Upravnog odbora održana je 26.01.2023. godine. Jednoglasno je usvojen predlog o izboru Bojana Vračevića (predsednik IO S-Leasing d.o.o) za predsednika UO ALCS, Stane Živković (predsednik IO OTP Leasing Srbija d.o.o.) i Borisa Stevića (predsednik IO NLB Lease&Go Leasing d.o.o.) za potpredsednike UO ALCS.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Vrednost ugovora finansijskog lizinga u porastu

Beograd, 25. januar 2023. godine Na kraju četvrtog kvartala 2022. godine ukupna vrednost novozaključenih ugovora finansijskog lizinga iznosila je 698,87 miliona evra, što predstavlja rast od 27 procenata u poređenju sa 2021. godinom.

Struktura novozaključenih ugovora finansijskog lizinga na kraju 2022. godine pokazuje da putnička vozila zauzimaju 42 procenata ukupnog portfolija, u iznosu od 290,34 miliona evra.

Sledi segment finansiranja komercijalnih i teretnih vozila u iznosu od 247,47 miliona evra, odnosno 35 procenata ukupnog portfolija tržišta finansijskog lizinga Srbije. Segment mašina i opreme učestvuje sa 22 procenta i nekretnina sa 1 procentom.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Sporazum o poslovnoj saradnji – Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum i Asocijacija lizing kompanija sklopili su Sporazum o poslovnoj saradanji u oblasti obrazovanja i obuke, stručne saradnje i radne prakse. Kao početak uspešne saradnje Ivan Jauković, predsednik UO ALCS  (predsednik IO UniCredit leasing-a) i Teodora Milenković, generalni sekretar ALCS, održali su interaktivno predavanje  ”Lizing kao inovativni finansijski proizvod”. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa zakonodavnim okvirom finansijskog lizinga i karakteristikama tržišta. Posebno su istaknute savremene tendencije i očekivanja u srednjeročnom i dugoročnom periodu.

 

Ovaj sporazum će omogućiti da se mladi i talentovani studenti upoznaju direktnije sa lizingom kao inovativnom i dinamičnom industrijom, a koja predstavlja sjajan početak karijere u finansijskom sektoru.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Leaseurope CESEE sastanak

 

Godišnji sastanak klastera Leaseurope CESEE održan je u Pragu 19.06.2024. Predstavnici iz preko 10 zemalja okupili su se kako bi razmenili iskustva sa različitih lizing tržišta.Agenda je obuhvatila prezentacije i diskusiju na teme:

 

 

  • Trenutan makroekonomski razvoj u zemljama CESEE koju je prezentovao Jakub Seidler, glavni ekonomista Bankarske Asocijacije Češke
  • Trenutni projekti Leaseurope-a koje je predstavio Richard Knubben, generalni direktor Leaseurope-a
  • Predstavnici svake pojedinačne zemlje su predstavili nacionalne podatke. Teodora Milenković, generalni sekretar Asocijacije lizing kompanija Srbije je prezentovala najnovije podatke lizing tržišta u Srbiji.

Veoma značajan događaj koji je omogućio uvid u aktuelna dešavanja na lizing tržištu, kao i očekivanja u narednom periodu.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Carbon free medija događaj

U organizaciji Asocijacije lizing kompanija Srbije održan je medija događaj u resortu Fruške Terme, na temu “Lizing – održiva mobilnost i zelena energija“.  Kolona električnih vozila je iz Beograda, praćena SAT Media Group, stigla do Fruških Termi. Novinarima je omogućeno testiranje različitih vrsta električnih automobila, upoznavanje sa njihovim prednostima, predstavljeni su solari i sistemi električnih punjača.

 

Nakon toga je održan panel o elektro-mobilnosti gde je istaknuto da je vrednost novozaključenih lizing ugovora u prvom kvartalu 2024. godine porasla je 20 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine. U proseku svako treće novo vozilo finansirano je putem lizinga, a tokom prošle godine dvostruko je povećano i finansiranje električnih vozila putem lizinga.

Učesnici panela su izneli i sledeće poruke:

Teodora Milenković, generalni sekretar ALCS iznela je podatke da je u prvom kvartalu 2024. godine broj ugovora porastao za čak 28 procenata, kao i da plasman putničkih vozila prate komercijalna, teretna i ostala vozila, mašine i oprema, pa nekretnine.

Ivan Jauković, predsednik UO ALCS napomenuo je da su električni i hibridni automobili postali svakodnevna pojava kad govorimo o finansiranju vozila, a od drugih „zelenih“ predmeta tu su punjači za električna vozila i solarni paneli. Zanimljivo je da su čak i prvi električni autobusi koje koriste privatni gradski prevoznici finansirani na lizing. Podsetio je da je lizing ključna podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima, pogotovo u početnim fazama razvoja poslovanja i dodaje da, prema podacima Evropske investicione Banke (EIB), ova preduzeća čine većinu poslovnih subjekata u Evropi i omogućavaju tri četvrtine poslova na tržištu.

Bojan Erak, potpredsednik UO ALCS, istakao je da smo upotrebom modernih tehnologija i digatalizacijom poslovanja, omogućili da odobrenje finansiranja bude u najkraćem roku. Radi uštede vremena, resursa i ekološkog doprinosa, klijentima pružamo mogućnost da ugovor potpišu digitalno bez štampanja. U narednim godinama želimo da, kao industrija, potpuno pređemo na takozvane „bez-papirne“ ugovore i da, na taj način, doprinesemo ESG prinicipima.

Boris Stević, član UO ALCS je izneo je da bi ukidanje PDV-a na kamatu učinilo lizing atraktivnijim kod nabavke novih i polovnih putničkih vozila.

Predstavnici ALCS smatraju da će inovativnost lizinga kao finansijskog proizvoda, omogućiti stabilan rast i u narednom periodu.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Beogradska bankarska Akademija i ALCS

U utorak, 16.04.2024. godine na Beogradskoj bankarskoj Akademiji održan je sastanak kome su prisustvovali dekan Zoran Grubišić, profesor Svetislav Paunović, predsednik UO ALCS Ivan Jauković i generalni sekretar ALCS Teodora Milenković. Na sastanku je razmatrana poslovna saradnja u domenu obavljanja stručne prakse studenata i učešća predstavnika Asocijacije u izvođenju dela nastave. Cilj je da se mladim talentovanim ljudima koji studiraju, približi lizing kao inovativna i dinamična industrija i sjajan početak karijere u finansijskom sektoru.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Skupština i Upravni odbor ALCS

Skupština Poslovnog udruženja davalaca lizinga „ALCS“ Beograd održana je 07.02.2024. godine. Usvojeni su finansijski
izveštaji za 2023. godinu, izveštaj o radu ALCS za 2023. godinu, kao i plan i program rada za 2024. godinu. Na sednici su
predstavljeni i novi članovi Upravnog odbora udruženja.

Sednica Upravnog odbora održana je 07.02.2024. godine. Jednoglasno je usvojen predlog o izboru Ivana Jaukovića
(predsednik IO UniCredit Leasing d.o.o) za predsednika UO ALCS, Bojana Vračevića (predsednik IO OTP Leasing Srbija
d.o.o)  i Bojana Eraka (član IO Intesa Leasing d.o.o.) za potpredsednike UO ALCS.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Rast tržišta 10,6 procenata u 2023.

Prema podacima za 2023. godinu, vrednost novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga u Srbiji je iznosila 772,9 miliona evra. Vrednost novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga 2022. godine iznosila je 698,8 miliona evra. Rast vrednosti novozaključenih ugovora 2023. godine u odnosu na 2022. godinu je 74,1 miliona evra, što predstavlja rast od 10,6 procenata.

Struktura novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga u 2023. godini pokazuje da putnička vozila zauzimaju 47 procenata ukupnog portfolija, u iznosu od 363,9 miliona evra.

Sledi segment finansiranja komercijalnih i teretnih vozila u iznosu od 267,5 miliona evra, odnosno 35 procenta ukupnog portfolija tržišta davalaca finansijskog lizinga Srbije. Segment mašina i opreme učestvuje sa 17 procenata, a segment nekretnina sa 1 procentom.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Tržište finansijskog lizinga

U trećem kvartalu 2023. godine ukupna vrednost novozaključenih ugovora finansijskog lizinga iznosila je 570,11 miliona evra, što predstavlja rast od 13 procenata u odnosu na isti period prošle godine.

Struktura novozaključenih ugovora finansijskog lizinga u trećem kvartalu 2023. godine pokazuje da putnička vozila zauzimaju 47 procenata ukupnog portfolija, u iznosu od 265,4 miliona evra.

Sledi segment finansiranja komercijalnih i teretnih vozila u iznosu od 195,54 miliona evra, odnosno 34 procenta ukupnog portfolija tržišta finansijskog lizinga Srbije. Segment mašina i opreme učestvuje sa 18 procenata, a segment nekretnina sa 1 procentom.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Konferencija „Održiva mobilnost, podrška lizinga zelenoj tranziciji i digitalizacija“.

U organizaciji Asocijacije lizing kompanija Srbije i PKS-a održana je konferencija na temu „Održiva mobilnost, podrška lizinga zelenoj tranziciji i digitalizacija“.

U radu konferencije učestvovalo je preko 100 predstavnika, a panelisti i gosti su bili iz IFC-a, Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, EBRD-a, Ministarstva energetike i rudarstva, Udruženja banaka Slovenije, lizing kompanija, predstavnici privrednika koji su predstavili primere dobre prakse, kao i generalni direktor BASF-a za Adria regiju, ekspert za Evropski zeleni dogovor.

U dva odvojena panela “Održiva mobilnost i podrška lizinga zelenoj tranziciji” i “Digitalizacija kao budućnost u lizingu“ istaknuto je kako lizing podržava tranziciju privrede ka održivim izvorima energije i mobilnosti, kao i koliko je digitalizacija unapredila procese.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Vrednost novozaključenih ugovora porasla 19 procenata

U prvoj polovini 2023. godine ukupna vrednost novozaključenih ugovora finansijskog lizinga iznosila je 385,3 miliona evra, što predstavlja rast od 19 procenata u odnosu na isti period prošle godine.

Struktura novozaključenih ugovora finansijskog lizinga u prvoj polovini 2023. godine pokazuje da putnička vozila zauzimaju 45 procenata ukupnog portfolija, u iznosu od 173,8 miliona evra.

Sledi segment finansiranja komercijalnih i teretnih vozila u iznosu od 127,7 miliona evra, odnosno 33 procenata ukupnog portfolija tržišta finansijskog lizinga Srbije. Segment mašina i opreme učestvuje sa 20 procenta, a segment nekretnina sa 2 procenta.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени

Leaseurope Godišnja Konferencija 2023

Leaseurope i Eurofinase objavili su da će godišnja konferencija biti održana u Beču, Austriji, 5.i 6. oktobra 2023. godine.  Očekuje se da će okupitipreko 400 visokih rukovodilaca iz 30 različitih zemalja koji će prisustvovati raznovrsnom programu organizovanom u dva dana. Preko 40 lidera iz industrije razgovaraće i učestvovati na panelima koji se organizuju na aktuelne teme.

Najveće godišnje okupljanje profesionalaca u okviru lizing industrije i profesionalaca u okviru potrošačkih kreditnih proizvoda, organizuje industrija za industriju, kako bi se razmenile aktuelne informacije važne za poslovanje.

Објављено у Vesti | Language: | Коментари су затворени